top of page

ANSATTE AVDELING SENTRUM 

SIV UNA ELLINGSEN

Daglig leder /eier

Siv Una tok førskolelærerutdanningen sin på Høgskolen i Oslo med fordypning i organisasjon og ledelse. Siden har hun tatt videreutdanning i "Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk kompetanse", "Barn og filosofi" og "Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk". Hun jobbet som pedagogisk leder og styrer i Oslo i flere år før hun overtok driften av Barnas Have AS, avdeling Sentrum i 2017. 

Fortiden tar hun en master i Barnehagekunnskap ved OsloMet med Mangfold som studieretning

Siv Una eier Barnas Have AS sammen med Hilde Ellingsen og Line Ellingsen 

received_357177329210823.jpeg

LINE ELLINGSEN 

Assisterende daglig leder / Eier 

Line er utdannet barnevernspedagog og har lang erfaring både fra barneverntjenesten i Larvik kommune og barnehage i Sandefjord.

Line_edited.png

EGLE GAASHOLT

Fagleder / Spesialpedagog

Egle har bakgrunn som musikkpedagog fra Konservatoria i Vilnius, Litauen. I  2004 startet hun å jobbe i Barnas Have. I 2012 ble hun ferdig utdannet som barnehagelærer ved Høgskolen i Vestfold med fordypning i musikk og har jobbet som pedagogisk leder siden. Senere har Egle tatt videre utdanning i profesjonsveiledning og våren 2022 ble hun ferdig med sin master i Pedagogikk med fordypning i spesial pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

received_368314287995543_edited.jpg

LINDA ELGAN 

Pedagogisk leder

Linda var ferdig utdannet barnehagelærer i 2017 ved Høgskolen i Vestfol, med  Mangfold som forsterkning og fordypning. I 2019 tok hun etterutdanning i Barnevern i minoritetsperspektiv og våren 2022 fullførte hun videreutdanning i Veiledning  ved USN.

Fortiden tar hun en master i Barnehagekunnskap ved OsloMet med Mangfold som studieretning

received_1014287842443994.jpeg

VERONIKA GRAM 

Pedagogisk leder

Veronika tok førskolelærerutdanning med fordypning i natur og friluft ved Høgskolen i Vestfold. Var ferdig utdannet i 2011. Hun begynte å jobbe i Barnas Have i 2012. Har etterutdanning i «Barnevern i et flerkulturelt perspektiv» og Veiledning ved USN.

received_365421275173743.jpeg

MARTINE RINGDAL 

Pedagogisk leder

Martine tok barnehagelærerutdanningen på Universitetet i Sørøst-Norge med fordypning i mangfold. Hun har også tatt et årsstudium i "Interkulturell forståelse" og videreutdanning i spesialpedagogikk.

Hun startet å arbeide som pedagogisk leder i avdeling Sentrum i 2018.  

received_529954204785251.jpeg

NANNA ELINE ERIKSEN 

Pedagogisk leder

Nanna ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2023 ved Universitet i Sør-Øst Norge, og er ansatt i et vikariat hos oss barnehageåret 23/24. Nanna har "Barnehagens rom, miljø og materiell" som fordypning . 

Nanna.jpg

KRISTINE BORGE 

Pedagog

Kristine er utdannet barnevernspedagog og tok utdanningen sin ved Høgskolen i Telemark, med fokus på barnevern i et flerkulturelt samfunn. Hun har jobbet flere år ved barneverntjenesten i Stokke og Sandefjord, og har vært ansatt som pedagog ved Barnas Have siden januar 2020. Hun har siden tatt videreutdanning i Småbarnspedagogikk ved USN.

received_2641794006126060.jpeg

METTE GOGSTAD

Pedagogisk medarbeider

Mette er utdannet barnepleier og har jobbet hos oss siden 2001.

Januar 2022 startet hun på teorien til fagprøven for barne- og ungdomsarbeider faget ved AOF.

received_883660825688694.jpeg

TONE BJØRVIK 

Pedagogisk medarbeider

Tone har jobbet i Barnas Have siden 1994, ikke lenge etter at barnehagen åpnet. Januar 2022 startet hun på teorien til fagprøven for barne- og ungdomsarbeider faget ved AOF.

received_531892448025902.jpeg

TRINE AASRUM

Pedagogisk medarbeider

Trine har jobbet hos oss siden 2002.  

Januar 2022 startet hun på teorien til fagprøven for barne- og ungdomsarbeider faget ved AOF.

received_241196007861321.jpeg

ROZHAN HOYNI 

Pedagogisk medarbeider

Rozhan tok lærer utdanning på Mahaad Markazi Arbil, og jobbet som pedagogisk  lærer i barnehage i Iran. Hun kom til Norge i 2005 og har jobbet I Barnas Have siden 2010.

Rozhan bilde høst 22_edited.jpg

SANDRA MAZUIKAITE

Fagarbeider

Sandra ble utdannet barne- og ungdomsarbeider med fagbrev våren 2022. 

Fortiden tar hun videreutdanning i Barn med særskilte behov ved AOF

received_240755791248845.jpeg

MELINA DENISE KNOX

Pedagogisk medarbeider

Melina har jobbet i Barnas Have siden januar 2019

Melina bilde.jpg

MARIANNE FREMSTAD

Fagarbeider

Marianne er utdannet barne- og ungdomsarbeider med fagbrev fra 2000. Hun har jobbet både i barnehage, skole og SFO og har kurs i PMTO, COS og barn og traumer. Hun har jobbet i Barnas Have siden 2014. 

Marianne fullførte videreutdanning i Barn med særskilte behov ved AOF våren 2021 og Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse våren 2023.

mARIANNE.jpg

MALIN V. JOHANSEN

Pedagogisk medarbeider

Malin begynte å jobbe hos oss mars 2022

Malin Bilde høst 22.jpg

RAY GULLIKSEN 

Vaktmester

Ray er utdannet industrirørlegger og har jobbet mange år ved Framnæs Mekaniske Verksted  og Jotun

Ray_edited.jpg

HILDE ELLINGSEN

Eier

Hilde jobber som daglig leder i Sole barnehage i Sandefjord der hun har vært siden 1991. Hun tok sin førskolelærerutdanning i 1984 med fordypning i spesialpedagogikk. Siden har hun tatt Veiledningpedagogikk, Administrasjon og ledelse, IKT, Prosjektarbeid, Pedagogisk utviklingsarbeid og Master i barnehage og Profesjonsutvikling.

Hilde har vært lokallagsleder og Fylkesleder for barnehagelæreravdelingen i Utdanningsforbundet, tidligere Lærerlaget.

Har i løpet av årene holdt utallige kurs/forelesninger og undervist bla. i regi av A-etat, Folkeuniversitetet, Sandefjord kommune, Statsforvalteren, Oslo kommune og Universitetet i Sørøst - Norge

hilde_edited.jpg
Ansatte Sentrum: Our Team
bottom of page